Iso-certifiering Göteborg iso konsult Karsten Viden Consulting

REFERENSER

Lysande! Roligt! Och bra poänger!
Daniel Thall, NFI Competence AB
 

100% bra
Mats Jegebo, NCP
 

Bra presentation och innehåll.
Shahram Ahmadi, Folksam
 

Bra att få tips från beställarrollen.
Anette Kullberg, TeliaSonera
 

Intressant ämne. Mycket bra talare!
Kate Nyström, Eniro
 

Mycket "lättlyssnad" och engagerad i sitt ämne.
Sonja Schönberg, Skandia
 

Fantastisk föreläsning med bra tips. Tar med mig mycket saker hem nu, som jag absolut tänker använda mig av. Marcel Alvarez, Marks kommun

Mycket givande! Mia Boman, Skogsägarna Norrskog