Iso-certifiering Göteborg iso konsult Karsten Viden Consulting

UTBILDNING ISO 45001.  (ARBETSMILJÖ)

 

Mål

 

Målet med utbildningen i ISO 45001 / AFS 2001:1 är att ge möjligheter till att förebygga och motverka ohälsa i arbetsmiljön. Med arbetsmiljö avses de fysiska och psykiska förhållanden som påverkar medarbetarnas säkerhet, hälsa och välmående. Alla arbetsgivare är enligt svensk lag skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom råder det idag inga tvivel om att en god arbetsmiljö har en positiv inverkan på organisationers förmåga att leverera bra resultat. Deltagarna lär sig hur man tar hjälp av ett ledningssystem för att hantera arbetsmiljöfrågorna på ett systematiskt sätt.

Utbildningen i ISO 45001 riktar sig till arbetsmiljöansvarig/arbetsmiljösamordnare, ledningens representant, skyddsombud och till dig som ska införa ett bra företagsanpassat arbetsmiljöledningssystem enligt kraven i ISO 45001.

Innehåll

 

  • systematiskt arbetsmiljöarbete - kraven i ISO 45001 och AFS 2001
  • systematiskt arbetsmiljöarbete med hjälp av ledningssystem
  • arbetsmiljöanalys med hjälp av checklistor, riskanalys, och handlingsplaner
  • arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
  • skydd mot olyckor, första hjälpen och krisplan
  • aktuell lagstiftning, revisionsmetodik samt fallgropar
  • hur man certifierar sitt arbetsmiljösystem
  • övningar

Bokning

 

Kontakta mig på tel. 0706-69 84 52 eller via länken kontakt.

Kurslängd: Anpassas efter kundens behov.