Iso-certifiering Göteborg iso konsult Karsten Viden Consulting

UTBILDNING ISO 39001.  (VÄGTRAFIKSÄKERHET)Mål

Utbildningen skall skapa förståelse i hur ledningssystem baserade på ISO 39001 ger organisationer möjlighet att arbeta mer systematiskt med vägtrafiksäkerhet. ISO 39001 är den första standarden som är uppbyggd enligt den nya strukturen för ledningssystemstandarder, den s.k "High Level Structure", vilket innebär att den smidigt kan integreras i befintliga ledningssystem för ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Utbildningen riktar sig till ansvariga för vägtrafiksäkerhet, kvalitetschefer/samordnare, ledningens representant, verksamhetsutvecklare och till dig som ska införa ett bra företagsanpassat ledningssystem.


Innehåll

 • Bakgrund till ledningssystemet 
 • Genomgång av strukturen (HLS)
 • Genomgång av kraven i ledningssystemet
 • Organisationens förutsättningar
 • Ledarskap
 • Planering
 • Stöd
 • Verksamhet
 • Utvärdering av prestanda
 • Förbättringar
 • Diskussion och dialog om ledningssystemets möjligheter
 

 Kontakta mig på tel. 0706-69 84 52 eller via länken kontakt.

 Förkunskaper

 Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.

Kurslängd: Anpassas efter kundens behov.