Iso-certifiering Göteborg iso konsult Karsten Viden Consulting

UTBILDNING  ISO 14001.  (MILJÖ)

Mål


ISO 14001 utbildningen ger dig en grundläggande miljösyn, bakgrund till hållbart miljöarbete. Du får även en grundläggande genomgång av alla krav i ISO 14001 samt hur du tolkar dem i praktiken. Du får även bra tips på olika miljömål.
ISO 14001 utbildningen riktar sig till miljöchefer, miljösamordnare, ledningens representant samt till dig som skall införa ett miljöledningssystem och vill ut få lite mer av ert miljöarbete.

 

Innehåll

 

  • historiskt perspektiv om modernt miljöarbete
  • genomgång av kraven i ISO 14001
  • hur gör man i praktiken, miljöutredning, miljöaspekter, betydande miljöaspekter, miljömål och handlingsplaner
  • hur identifierar ni lagar och förordningar
  • miljöstyrning, vilka rutiner krävs? inköp, avfallsplaner, kemikaliehantering, nödlägesberedskap mm
  • övervakning och mätning av miljöprestanda
  • planering och genomförande av interna revisioner?
  • ständig förbättring av miljöprestanda
  • praktiska tillämpningar på viktiga förordningar gällande bl.a. egenkontroll, avfall och producentansvar
  • diskussion och exempel om tolkningar av kraven

Boka ISO utbildning


Kontakta mig på tel. 0706-69 84 52 eller via länken kontakt.


Förkunskaper


Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.
Kurslängd: Anpassas efter kundens behov.