Iso-certifiering Göteborg iso konsult Karsten Viden Consulting

UTBILDNING I  INTERNREVISION

Mål

 

Lär dig grunderna i revisionsteknik – planering, förberedelser, genomförande och uppföljning. Använd internrevisioner som ett effektivt verktyg för att förbättra verksamheten.

Kursen riktar sig till personer som är eller planerar att bli internrevisorer.

Utbildningen i internrevision fokuserar på kraven enligt följande standarder; ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Innehåll

 

  • planering, förberedelse och genomförande av internrevisioner
  • intervjuteknik och revisionsteknik genom rollspel
  • grupparbeten på ett fiktivt företags ledningssystem för att öva på att skriva revisionsprogram, avvikelser med mera
  • kort genomgång av ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.
  • hur formulerar man bra och värdeskapande avvikelser
  • korrigerande åtgärder och ständiga förbättringar

 

Kontakta mig på tel. 0706-69 84 52 eller via länken kontakt.

 

Förkunskaper

 

Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.
Kurslängd anpassas efter kundens behov.

 

 

Utbildning internrevision Göteborg. Den här utbildningen i internrevison lär dig grunderna i revisionsteknik.  Utbildning av ISO konsult Karsten Viden Consulting i Göteborg.
Utbildning internrevision Göteborg. Den här utbildningen i internrevison lär dig grunderna i revisionsteknik.  Utbildning av ISO konsult Karsten Viden Consulting i Göteborg.
Utbildning internrevision Göteborg. Den här utbildningen i internrevison lär dig grunderna i revisionsteknik.  Utbildning av ISO konsult Karsten Viden Consulting i Göteborg.