Iso-certifiering Göteborg iso konsult Karsten Viden Consulting

TALARUPPDRAG

Talaruppdrag utförs av ISO konsult Karsten Viden Consulting

Lysande! Roligt! Och bra poänger!
Daniel Thall, NFI Competence AB

100% bra
Mats Jegebo, NCP

Bra presentation och innehåll.
Shahram Ahmadi, Folksam

Bra att få tips från beställarrollen.
Anette Kullberg, TeliaSonera

Helt underbar! Intressant ämne. Mycket bra talare!
Kate Nyström, Eniro

Mycket "lättlyssnad" och engagerad i sitt ämne.
Sonja Schönberg, Skandia

Helt underbar snubbe. Fantastisk föreläsning med bra tips. Tar med mig mycket saker hem nu, som jag absolut tänker använda mig av. Marcel Alvarez, Marks kommun

Mycket givande! Mia Boman, Skogsägarna Norrskog