Iso-certifiering Göteborg iso konsult Karsten Viden Consulting

ISO 45001  -  LEDNINGSSYSTEM FÖR  ARBETSMILJÖ

Ledningssystem enligt  ISO 45001

Din personliga ISO konsult när du behöver hjälp med att bygga ett ledningssystem för certifiering enligt ISO 45001. (Arbetsmiljö)
Många kunder tycker att det är en fördel att ha en personlig kontakt med sin ISO konsult, både när det gäller tillgänglighet och möjigheten att även på längre sikt kunna diskutera olika alternativa lösningar med en och samma person.
Behöver du hjälp med att bygga ett ledningssystem enligt ISO 45001 besöker du min kontaktsida här.