Iso-certifiering Göteborg iso konsult Karsten Viden Consulting

ISO  14001 -  LEDNINGSSYSTEM FÖR  MILJÖ

Ledningssystem enligt ISO 14001

Din personliga ISO konsult när du behöver hjälp med att bygga ett ledningssystem för certifiering enligt ISO 14001
Många kunder tycker att det är en fördel att ha en personlig kontakt med sin ISO konsult, både när det gäller tillgänglighet och möjigheten att även på längre sikt kunna diskutera olika alternativa lösningar med en och samma person.
Behöver du hjälp med att bygga ett ledningssystem enligt ISO 14001 besöker du min kontaktsida.