Iso-certifiering Göteborg iso konsult Karsten Viden Consulting

ISO 13485 -   LEDNINGSSYSTEM FÖR  MEDICINTEKNISKA  PRODUKTER

Ledningssystem enligt ISO 13485

Din personliga ISO konsult när du behöver hjälp med att bygga ett ledningssystem för certifiering enligt ISO 13485.
Många kunder tycker att det är en fördel att ha en personlig kontakt med sin ISO konsult, både när det gäller tillgänglighet och möjigheten att även på längre sikt kunna diskutera olika alternativa lösningar med en och samma person.
Behöver du hjälp med att bygga ett ledningssystem enligt ISO 13485 besöker du min kontaktsida här.