Iso-certifiering Göteborg iso konsult Karsten Viden Consulting

INTERNREVISION

När du behöver hjälp med att utföra värdeskapande internrevisioner.

Ett av kraven i respektive ISO standard är att man med planerade intervall skall utföra internrevisioner. Många kunder tycker att det är besvärligt att utföra internrevision bland sina medarbetare och väljer då hellre att detta uförs av någon extern part.
Jag hjälper då kunderna att utföra internrevisioner med en ambition att de skall ge ett mervärde och vara värdeskapande.
Om detta är intressant kan du nå mig på min kontaktsida här.