Iso-certifiering Göteborg iso konsult Karsten Viden Consulting

ISO KONSULT SOM HJÄLPER DIG MED DIN ISO CERTIFIERING

När du behöver hjälp med att bygga ett ledningssystem för ISO certifiering enligt standard ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 etc.

När du behöver hjälp med att göra internrevisioner och ledningens genomgångar.

När du behöver hjälp med utbildning inom internrevision, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

När du behöver någon talare för motivation och inspiration inom verksamhetsutveckling och kundfokus