Iso-certifiering Göteborg iso konsult Karsten Viden Consulting

ISO KONSULT I GÖTEBORG HJÄLPER DIG MED DIN ISO CERTIFIERING

ISO-certifiering  Göteborg,  ISO-Certifiering med hjälp av ISO konsult Karten Viden Consulting

 

Din personliga ISO konsult när du behöver hjälp med att bygga ett ledningssystem för ISO Certifiering enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 och ISO 39001.

Mina kunder uppskattar att jag som ISO konsult hjälper dem att bygga deras ledningssystem för ISO Certifiering på ett snabbt, smidigt och effektivt sätt.

Kunder som har internationell verksamhet uppskattar att jag som ISO konsult kan dokumentera deras ledningssystem för ISO Certifiering på engelska.

 

När du behöver hjälp med ISO utbildning inom internrevision, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 39001. ISO utbildning utförs både som kundspecifika och öppna kurser.

 

När du behöver en ISO konsult för att göra internrevisioner och ledningens genomgångar.

 

När du behöver någon talare för motivation och inspiration inom verksamhetsutveckling och kundfokus.

 

 

 

NÄR DU BEHÖVER HJÄLP MED UTBILDNING I  ARBETSMILJÖSTANDARDEN   ISO   45001

Karsten Viden Consulting ISO konsult i Göteborg

"Skall du nå framgång i din affärsverksamhet måste du göra livet lättare för dina medarbetare och kunder". 

 

"Det är viktigt att lösa kunders och andra intressenters problem på ett sådant sätt att en känsla av partnerskap uppstår"

 

Börja med de kundupplevelser du vill förmedla och arbeta dig bakåt mot tekniken, inte tvärtom.

Referens talaruppdrag. ISO konsult i Göteborg

"Intressant ämne.

Mycket bra talare!"
Kate Nyström, Eniro.

 

"Mycket lättlyssnad och engagerad i sitt ämne."

Sonja Schönberg, Skandia.